Anasayfa | Metin Çeviri | Okunuşu Dinleyin | Araç çubuğuna ekleyin | Son Eklenen Kelimeler | Türkçe down
sözcük çevir
ç ğ ı ö ş ü ê î ßchange

İngilizce > Türkçe :

use

okunuşu dinleyin
İngilizce (english) Türkçe (turkish)
use f., i. kullanmak: davranmak: alışmak: i. kullanma: kullanılır durumda olma; amaç; âdet; huk. kullanma, intifa hakkı. have no use for gereksememek; k.dili. aşağı görmek. have the use of kullanma hakkı olmak. make use of kullanmak out of use geçersiz, kullanılmayan. use bad language küfür etmek. use up tüketmek, harcamak.
used s. kullanılmış, eski. used to alışmış, alışık; eskiden... idi: leh. eskiden olduğu kadar. He used to come at eight Eskiden saat sekizde gelirdi. be used up çok yorulmak, bitkin hale gelmek; tükenmek.
useful s. faydalı usefully z. faydalı olarak. usefulness i. fayda, kullanışlılık.
useless s. faydasız, yararsız, boş, nafile, abes. uselessly z. faydasızca. uselessness i. faydasızlık.
Copyright © 2008-2014 sozcukcevir.com