×
Englisch Türkisch
different (s)., (A.B.D). from veya than ile: (ing). from veya to ile farklı, başka, ayrı; muhtelif, çeşitli. differently (z). başka şekilde, başka türlü.
{{ votes*1 }}

Beispielsätze enthält : different

Allgemeine

Floyd: Different roads, same destination.

Floyd: Farklı yollar, aynı hedef.
Fargo
Wörter beginnen mit different
different from -den farkli
different things öteberi
differentia (i). (çoğ tiae) (man). ayırt edici vasıf veya herhangi bir şey.
differentiable diferansiyellenebilir
differential (s)., (i). farklı özelliği olan, fark gösteren, farklı, farklarla ilgili; farklara dayanan; (i)., (mat)., (mak). diferansiyel; (m
differentiate (f). ayırmak, ayırt etmek, tefrik etmek, temyiz etmek; farklılaşmak, farklı olmak. differentia'tion (i). fark, temyiz.
differentiated ayır(mak)
differentiates ayırışlar
differentiation fark
differently değişik olarak
Favoriten
    Geschichte
    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)