×
Englisch Türkisch
same s. aynı, tıpkısı; eşit; adı geçen, mezkür. all the same bununla beraber, mamafih just the same buna rağmen, mamafih; aynı şekilde; eskisi gibi. much the same hemen hemen aynı, yaklaşık olarak . same here ben de. sameness i. aynılık; monotonluk, tekdüzelik; benzerlik.
{{ votes*1 }}

Beispielsätze enthält : same

Allgemeine

Floyd: Different roads, same destination.

Floyd: Farklı yollar, aynı hedef.
Fargo
Allgemeine

Gustavo: I hide in plain sight, same as you.

Gustavo: Kalabalık içinde açıkta gizleniyorum, senin gibi.
Braking Bad
Redewendungen

On the same wavelength

Aynı kafada, kafadar
Wörter beginnen mit same
same as ile ayni
Same here Ben de.
same old story terane
same to you size de
sameness aynılık
Favoriten
    Geschichte
    • same

      Englisch - Türkisch

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)