×
Dutch Turkish
voor …-den, *dan önce, evvel
voor …-in önünde
voor için, …-e, *-a
voor …-e, *-a, …-in karşılığında
voor için
voor için, adına
voor taraftar, lehinde
voor için, amacıyla
voor …-e, *-a
voor …olarak
voor …-e, *-a göre, göz önüne alınırsa
voor …kala, …-den önce
voor önce
{{ votes*1 }}
Words start with voor
vooraf avans
voorbij ötesinde, ötesine
voorbijgaan geçmek
voordat …-den, *dan önce, evvel
voordeel yarar
voorgevel cephe, yüz
voorhoofd alın
voorjaar ilkbahar
voorkeur kayırma, iltimas
voorkomen görüntü
voorletter paraf, ismin baş harfleri
voornaam ad
voornamelijk başlıca, daha çok
voornemen sıkı karar
voorraad istif, stok
voorrang öncelik
voorschot avans
voorschrijven vermek, tavsiye etmek, reçete yazmak
voorspellen tahmin etmek, kestirmek
voorspelling tahmin
Favorites
    History
    • voor

      Dutch - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)