×
English Turkish
board i kereste, tahta; çoğ., (tiyatro) sahne; oyun tahtası (satranç); mukavva; masa, sofra; yiyecek, içecek, iaşe; idare heyeti; den. geminin yanı veya bordası; den. volta seyrinde bir rüzgara karşı gidilen yol. above board dürüst, açıkça. across the board herkesi aynı derecede etkileyen (ücret,vergi). bed and board oda ve yiyecek dahil tam pansiyon. board foot 1 X 1 ayak, 1 inç'lik tahta ölçüsü. board of education A.B.D. okullar idare heyeti. go by the board bir kenara atılmak; kaybolmak (fırsat) on board gemide. tread the boards sahneye çıkmak, rol almak.
board f. tahta döşemek, tahta ile kaplamak; para karşılığında yiyecek içecek temin etmek; (vapur veya trene) binmek; pansiyoner olmak; denç borda etmek.
{{ votes*1 }}
Words start with board
board meeting yönetim kurulu toplantısı
board member yönetim kurulu üyesi
board of kurulu
board of directors yönetim kurulu
board of trustees mütevelli heyeti
board out dışarıda yedirmek
board room toplantı salonu
board walk deniz kıyısındaki tahta yol
boarded tahtalı
boarder i. pansiyoner; yatılı ögrenci; düşman gemisine çıkmakla vazifelendirilen kimse.
boarding i. tahta kaplama, tahta parmaklık. boarding house pansiyon. boarding school yatılı okul, leyli mektep.
boarding card biniş kartı
boarding house pansiyon
boarding pass biniş kartı
boarding school yatılı okul
boarding student yatılı
boardinghouse pansiyon
boards kitabın kapakları
boardwalk i. deniz kıyısında tahtalardan yapılmış kaldırım.
Favorites
    History
    • board

      English - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)