×
English Turkish
ignore f. önem vermemek, bilmezlikten gelmek, anlamazlıktan gelmek; huk. delil yetersizliğinden kabul etmemek
{{ votes*1 }}
Words start with ignore
ignored ihmal edilen
Favorites
    History
    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)