×
English Turkish
sex (i.) seks, eşey, cinslik, cinsiyet. sex appeal cinsi cazibe, seksapel. sexless (s.) eşeysiz, cinsliksiz, cinsiyetsiz.
sex önek altı.
{{ votes*1 }}
Words start with sex
sex appeal seksilik
sex drive cinsel dürtü
sex life cinsel yaşam
sex up müstehcen sahneler koymak (film)
sexagenarian (s.), (i.) altmışa ait; (i.) altmış ile yetmiş yaşları arasındaki kimse, altmışlık kimse.
sexagenary (s.), (i.) altmış, altmışar; altmış yaşındaki; (i.) altmışlık kimse.
sexagesimal (s.) altmış sayısına ait.
sexcentenary (s.), (i.) altı yüz; (i.) altı yüz yıllık devre; altı yüzüncü yıldönümü.
sexennial (s.), (i.) altı senede bir olan; altı sene süren; (i.) altı senede bir yapılan şey. sexennially (z.) altı senede bir.
sexiness seksilik
sexism karşı cinsin zayıf olduğunu savunan zihniyet
sexist karşı cinsin daha zayıf/yeteneksiz olduğuna inanan
sexology (i.) seksoloji, cinslik bilim.
sexpot seks bombası
sextan (s.), (i.), (tıb.) altı günde bir gelen (nöbet).
sextant (i.) sekstant, gemicilikte bir gökcisminin yüksekliğini ölçen alet.
sextet altili
sextette (i.), (müz.) altı sesle söylenen veya altı çalgı ile çalınan parça: altılı koro veya orkestra; altılı takım.
sextile (s.), (i.) iki gezegen arasındaki altmış derecelik mesafeye ait; (i.), (astr.) bir birinden altmış derecelik mesafe ile ayrı
sextillion (i.) Amerikan ve Fransız usulüne göre 21 sıfırlı sayı; İngiliz usulüne göre 36 sıfırlı sayı.
Favorites
    History
    • sex

      English - Turkish