×
English Turkish
stead i., f. başkasının yeri, yer; f.,( eski) yararlı olmak. stand in good stead yararlı olmak, faydalı olmak, yardımı dokunmak. in his stead onun yerinde.
{{ votes*1 }}
Words start with stead
steadfast sadık
steadfast , stedfast s. sabit, değişmez, dönmez, muhkem; metin. stead fastly z. sebatla. steadfastness i. sebat .
steadfastly sebatla
steadfastness sebat
steadier sabit
steadily durmadan
steadiness sebat
steady s., i., f., ünlem sabit, titremez, sallanmaz, değişiklik göstermez, oynamaz; şaşmaz, dönmez, metin; sağlam; ılımlı, ciddi; düze
steady flow daimi akış
steady on sakin ol
steady state sabit hal
Favorites
    History
    • stead

      English - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)