×
Kurdish Turkish
bêzar 1.bizar, bıkkın, bezgin, usanç. 2.dilsiz.
{{ votes*1 }}
Words start with bêzar
bêzar bûn bezmek, bıkmak, usanmak, yılmak yılgın.
Favorites
    History
    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)