×
Kurdish Turkish
hejik kuru dal, çırpı.
{{ votes*1 }}

Example sentences contains : hejik

Proverb

Rovî ne di çu kulêr, hejik jî tirîya xweve kir.

Tilki zaten deliğine zor giriyordu bir de kuyruğuna çalılık bağladı.
Favorites
    History
    • hejik

      Kurdish - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)