×
Kurdish Turkish
kotek dayak, patak.
{{ votes*1 }}
Words start with kotek��
kotek kirin dayak atmak, pataklamak.
kotekî zorla.
Favorites
    History
    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)