×
Kurdish Turkish
me biz.
{{ votes*1 }}
Words start with me
mebest amaç, gaye, maksat, niyet, kasıt.
mebest kirin amaçlamak, kast etmek.
mecaz mecaz.
mecazî mecazî.
mecerfe kar küreği.
med menzil.
medrebaz madrabaz.
mefer olanak, imkan.
mefreq bronz.
meger meğer.
meger ku meğer ki.
meh ay.
Mehabad Mahabad (Doğu Kürdistan’ın merkez şehrî).
mehandin aşındırmak.
mehanî aylık.
mehaniya endaman üye aidatı.
mehder şefaat.
mehder kirin şefaat etmek.
mehdervan şefaatçi.
mehdik beşik.
Favorites
    History
    • me

      Kurdish - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)