×
Kurdish Turkish
rewac revaç, geçerli ve değerde olma. muteber, rağbet, yürürlük, sürüm.
{{ votes*1 }}
Words start with rewac
rewacdar geçerli, yürürlükte.
Favorites
    History
    • rewac

      Kurdish - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)