×
Kurdish Turkish
tew haydi sende.
{{ votes*1 }}
Words start with tew��
tew tew peh peh.
tewa bûn bitmek, tükenmek.
tewandî 1.eğik. 2.grm. çekilmiş
tewandin 1.grm. çekim 2.çekmek, eğmek, kıvırmak, bükmek.
tewang grm. çekim, büküm.
tewaş yağlı bitkiler.
tewb kumaş topu.
teweg 1.şap hastalığı. 2.tevek.
tewekor bakar kör.
tewere eksen, mihver.
tewîn bükülmek.
tewirandin uykusunu ya da keyfini kaçırmak.
tewl hayvanların otlakta kaçmaması için uzun bir iple bir kazığa bağlanması.
tewlis kıvam, tav.
tewq kelepçe (boru vs. için).
Tewrat Tevrat.
tews 1.hız, sürat. 2.denge.
tewş ters, abes, nafile, saçma.
tews standin hız almak.
tewsandin hızlandırmak.
Favorites
    History
    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)