×
Kurdish Turkish
tol 1.arsız, orospu. 2.öç, intikam.
{{ votes*1 }}
Words start with tol
tol hilanîn intikam almak.
tol hildan intikam almak.
tola peynir ve kudret helvasından yapılan bir tatlı.
tolaz toy, çapkın, avare, hovarda, zampara.
tolazî çapkınlık, avarelik.
toleke hatmi çiçeği.
tolik ebegümeci.
toloz moloz.
Favorites
    History
    • tol

      Kurdish - Turkish