×
Kurdish Turkish
zan doğmak, (su için) ortaya çıkmak.
{{ votes*1 }}

Example sentences contains : zan

Proverb

Xem neke kes nîzane, tu dî navxweda çî dîbeşérî.

Merak etme, kimse bilemez içinde ne gizlediğini.
Proverb

Qenciya herî mezin zanîn e.

En büyük iylilik bilgidir.
Proverb

Qedrê gulê çi zane; kelbes divê kerê res.

Gülün değerini ne bilir; devedikeni ister kara eşek.
Proverb

Nizanin,dor dakavi bar kudo.

Sopa kimin önüne düşer, bilinmez.
Proverb

Heywana tu bıgerini wê erzan bıbe.

Gezdirdiğin hayvan ucuz olur.
Proverb

Digo mirî miriyê min e ez zanim çi gorî gore.

Ölü benim ölüm. Ne olduğunu ben bilirim.
Proverb

Bûk li ser hespê ye, kes nizane nasîbê kê ye.

Gelin atın üzeride gelir. Ancak kime kısmet olacağını kimse bilmez.
Proverb

Birindar bi birina xwe zane.

Yaralı yarasını bilir.
Words start with zan
zana bilen, bilgiç.
zanîn bilmek.
zanîngeh üniversite, fakülte, bilim evi.
zanistî bilgi, bilim, bilimsel.
zanyar bilim adamı, bilgin, alim.
zanyariya gerdûnê evren bilim.
Favorites
    History
    • zan

      Kurdish - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)