×
Norwegian Turkish
uten …-sız, olmadan
{{ votes*1 }}
Words start with uten
utenfor …-miyecek kadar, …-den daha fazla
utenlandsk yabancı, ecnebi
Favorites
    History
    • uten

      Norwegian - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)