×
Russian Turkish
конечно elbette, tabiî, kuşkusuz, şüphesiz
конечно tabiî, hay hay, memnuniyetle
конечно tabiî, elbette
конечно elbette, tabiî tabiî
{{ votes*1 }}
Favorites
    History
    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)