×
Slovenian Turkish
prav doğruluk, dürüstlük
{{ votes*1 }}
Words start with prav
pravda dava, hukuk davası
pravi uygun
pravilno doğru olarak
Favorites
    History
    • prav

      Slovenian - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)