×
Slovenian Turkish
stran uzakta, uzağa, başka yere
stran uzakta, geride, arkada
stran uzak, uzağa, uzakta
stran sayfa
stran kenar, kıyı
stran yan, yüz, taraf
stran taraf, yüz
stran taraf
stran yan, taraf
{{ votes*1 }}
Favorites
    History
    • stran

      Slovenian - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)