×
Slovenian Turkish
svet heyet, kurul
svet danışma kurulu
svet denetleme kurulu
svet kutsal, mukaddes
svet kutsal görev
svet dünya
svet Dünya, herkes, bütün insanlar
svet varlık, mevcudiyet
svet … dünyası, … âlemi
svet dış dünya, *âlem
{{ votes*1 }}
Favorites
    History
    • svet

      Slovenian - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)