×
Spanish Turkish
fuera uzak, uzağa, uzakta
fuera araçtan inme
fuera dışarı, dışarıya
fuera …-in dışında
{{ votes*1 }}
Words start with fuera
fuera de …-miyecek kadar, …-den daha fazla
Favorites
    History
    • fuera

      Spanish - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)