×
Swedish Turkish
We couldn’t find anything for your search! Please check your text and try again.
{{ votes*1 }}
Words start with f��r
fråga sormak
frälsning günahtan kurtarma
fram yanına, yakınına
framkalla yaratmak, oluşturmak
från …-den
frånvaro yokluk
fredag Cuma (günü)
frekvens dalga, frekans
fria evlenme teklif etmek
frihet özgürlük
frivillig gönüllü, istemli
frö tohum, çekirdek
frukost kahvaltı
fruktkött etli kısım
frysa don(dur)mak
Favorites
    History
    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)