×
Turkish Kurdish
boyun stû.
{{ votes*1 }}
Words start with boyun
boyun bağı stûbend.
boyun eğmek stûxwarkirin.
boyun eğmez nebez.
boyun omurları movikên stû.
boyunduruk nîr.
Favorites
    History
    • boyun

      Turkish - Kurdish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)