×
esloveno turco
stran uzakta, uzağa, başka yere
stran uzakta, geride, arkada
stran uzak, uzağa, uzakta
stran sayfa
stran kenar, kıyı
stran yan, yüz, taraf
stran taraf, yüz
stran taraf
stran yan, taraf
{{ votes*1 }}
Favoritos
    Historia
    • stran

      esloveno - turco

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)