×
Anglais Turc
sell f., (sold) i. satmak; satışıyle meşgul olmak; satışım artırmak; k.dili beğendirmek; (argo) aldatmak, kazıklamak; satılmak; satışta rağbet görmek; beğenilmek; i. hile, aldatma, oyun. sell like wildfire çok satılmak, kapışılmak. sell off her şeyini satıp bitirmek, tasfiye etmek, elden çıkarmak. sell out hissesini satmak, bütün malını satmak; (argo) şahsi çıkar için ele vermek, satmak. sell short henüz elde olmayan malı ileride teslim etmek üzere satmak; itimatsızlık göstermek; desteklemek. sell up İng. borçlunun malını satıp parasını almak.
{{ votes*1 }}
Les mots commencent par sell
sell by satış tarihi ...
sell off tasfiye etmek
sell out tasfiye etmek
sell tickets bilet kesmek
sell up satıp savmak
sella sella
sellable satilabilir
seller i. bayi, satıcı; satılabilecek bir şey. best seller en çok satılan (kitap).
seller in a market pazarcı
selling satış
selling price satış fiyatı
sellotape seloteyp
sellout i. elden çıkarma, elde bulunanı satma; k.dili kapalı gişe; (argo) gizli bir anlaşma yoluyle ihanet.
Favoris
    Histoire
    • sell

      Anglais - Turc

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)