×
İngilizce Türkçe
blue i., s., f. mavi renk, gök mavisi rengi; çivit; mavi üniformalı kimse; sembolü mavi olan bir zümrenin üyesi; s. mavi, morarmış, çürük (cilt, et); katı kurallara dayanan, tutucu; müstehcen, açık saçık; f. maviye boyamak, mavileştirmek; çivitlemek. black and blue çürük, morarmış. blue angels (argo) amital. blue black yazarken mavi olup sonra kararan mürekkep. blue book A.B.D. sosyal hayatta yeri olan kimselere mahsus adres defteri; yüksek okulların imtihanlarında kullanılan genellikle mavi kaplı defter; sınav; ingiliz parlamentosuna veya diğer bir resmi daireye ait mavi kaplı kitap. blue blood asil kan; aristokrat. blue cheese (iyi cins) mavi peynir. blue chip sağlam bir şirketin hisse senedi; kumarda en kıymetli olan mavi fiş. blue-collar s. işçi sınıfına ait blue devils yeis, üzüntü. blue-eyed s. mavi gözlü , blue-eyed daisy ayı kulağı, ayı otu. blue fox arktik tilkisi. blue funk (argo) aşırı korku blue-green i. nil rengi, cam göbeği. blue ground içinde elmas bulunan kil. blue gum okaliptus. blue laws pazar günü eğlenmeyi yasaklayan kanunlar; şahsi davranışları sert bir şekilde tanzim eden kanunlar, tutucu kanunlar. blue light işaret için kullanılan havai fişek. blue mold (ekmekve peynirde hasıl olan) mavi küf. blue moon uzun zaman. once in a blue moon nadiren, kırk yılda bir. blue peter den. hareket flaması. blue ribbon herhangi bir sahada en büyük nişan. blue-ribbon jury, blueribbon panel çok önemli bir dava için en yüksek tabakadan seçilmiş olan bir juri heyeti. feel blue çok sıkılmak; hüzün duymak. out of the blue aniden, damdan düşer gibi. blue-sky law tahvil satın alacak olanları hileden korumak amacıyla çıkarılan kanun. blue velvet (argo) iğne ile zerk edilen kafurlu afyon ruhu ve antihistamin karışımı. blue streak k.dili yıldırım gibi hızla hareket eden bir şey.blue vitriol göztaşı. the blue (şiir) gök, sema; deniz; mavilik. the blues hüzün, keder. blues müz. bir çeşit caz müziği . blue baby tıb. herediter kalp hastalığı veya akciğerdeki bir aksaklıktan dolayı mavimtırak doğan çocuk.
{{ votes*1 }}

Örnek cümleler : BLUE

Deyim

Until you are blue in the face

Bıkıp usanmadan
Deyim

Scream/Shout blue murder

Avaz avaz bağırmak, yeri göğü inletmek, kıyametleri koparmak
Deyim

Once in a blue moon

Kırk yılda bir, ayda yılda bir
Deyim

Make the air turn blue

Ana avrat küfretmek
Deyim

Feel blue

Depresyona girmek, morali bozuk olmak, dibe vurmak
Deyim

A bolt from the blue

Beklenmedik kötü haber, kötü sürpriz
Deyim

Appear out of the blue

Aniden ortaya çıkmak, çatkapı gelmek
BLUE ile başlayan kelimeler
blue blood asil kan
blue book ingiliz kabinesinin basılı raporu
blue cheese rokfor
blue chip güvenilir hisse senedi
blue collar işçilerle ilgili
blue collar worker beden işçisi
blue eyed mavi gözlü
blue jay tepeli kestane kargası
blue jeans blucin
blue moon çok uzun zaman
blue pencil sansür
blue print plan
blue ribbon dizbağı nişanı (ing.)
blue stain mavi kereste lekesi
bluebeard i. Mavi sakal, masallarda karılarını öldüren canavar tipi; bir çok kadın öldürmüş olan katil.
bluebell i. çançiçeği.
blueberry i. yaban mersini.
bluebird i. Kuzey Amerika'da yaşayan ve hakim rengi mavi olan birkaç cins kuş.
bluebottle i. peygamber çiçeği, mavi kantaron, bot. Centauria cyanus; iri mavimsi sinek, kurt sineği.
bluecoat i. mavi üniformalı polis, asker veya talebe.
Favorilerim
    Geçmiş
    • BLUE

      İngilizce - Türkçe