×
İngilizce Türkçe
bank (i)., (f). yığın, küme; bayır; kıyı, kenar (nehir,göl); kıyıdan açık kısımlarda deniz dibinin sığ olduğu bölge; mad. ocak agzı; bilardo masasının kenarı; kısa kürekçi sırası; piyano veya orgda tuş sıralanndan her biri; matb. küçük manşet; matb. gale yatağı; hav. yatış; (f). yığmak, set yapmak; hav. dönerken yan yatmak; ateşin yavaş yanmasnı temin için küllemek; kümelenmek, yığınlar meydana getirmek. bank of keys piyanoda tuşlar; orgda klavyelerden her bir(i). bank of lights tiyatro grup ,ışıkları. banking (i). banket.
bank (i)., (f). banka; (iskambil) banko; (f). banka veya bankacılık vazifesini yapmak; bankaya para yatırmak; (k.dili). dayanmak, güvenmek. bank acceptance banka kabulü, banka akseptansı, kabul kredisi. bank account banka hesabı. bank bill banknot; bir banka tarafmdan diğer bir banka üzerine çekilen poliçe. bankbook (i). banka defteri, banka cüzdanı. bank discount banka iskontosu, bir senedin banka tarafmdan kınlması. bank holiday bankalann resmi tatil günü. bank note banknot, kağlt para. bank paper piyasada geçerli olan tahvil ve senetler. bank rate banka iskonto haddi, faiz oranı. bank statement banka hesap durumu; müşterilere gönderilen hesap hulasası. blood bank kan bankası. savings bank tasarruf sandığı tasarruf bankası. bankable s. bankaca muteber. banking i. bankacılık.
{{ votes*1 }}
bank ile başlayan kelimeler
bank account banka hesabı
bank card banka kartı
bank charge banka gideri
bank clerk banka memuru
bank employer bankacı
bank holiday resmi tatil
bank manager banka müdürü
bank note banknot
bank official banka memuru
bank on güvenmek
bank robbery banka soygunu
bank statement hesap özeti
bank teller banka memuru
bank up yığmak
banker (i). bankacı; kumar oyununda bankocu; özellikle morina balığl avmda Newfoundland kıyılarında kullanılan balıkçı gemisi; duvarcı ve
banking banka
banknote banknot
bankroll para destesi
bankrupt (s)., (i)., (f). müflis (kimse), iflas etmiş olan (kimse); iflas ettirmek, mahvetmek, tüketmek. go bankrupt iflas etmek.
bankruptcy (i). iflas. declare bankruptcy iflas etmek. fraudulent bankruptcy hileli iflas.
Favorilerim
    Geçmiş
    • bank

      İngilizce - Türkçe