×
İngilizce Türkçe
dead (s). ölü, öImüş, müteveffa; sönük; cansız, hareketsiz, ölü gibi; renksiz, solgun, tadı kaçmış, soğuk. dead ahead dosdoğru. dead and gone öImüş gitmiş. dead as a doornail öImüş, cansız. dead ball spor saha dışına çıkmış top, ölü top. dead beat çok yorgun, bitkin. dead center ölü nokta. dead end çıkmaz sokak; çıkmaz. dead hand (bak). mortmain. dead heat spor berabere biten yarış. dead language ölü dil. dead letter hükmü kalmamış kanun; sahibi bulunamayıp postanede kalan mektup. dead march (müz). cenaze marşı. dead nettle ısırganotu , ballıbaba, (bot). Lamium. dead reckoning (den). kaba kompas hesabı, parakete hesabı, pusula ile seyrüsefer hesabı. dead right tamamen haklı. dead set (k).dili kararlı. dead set against tamamen karşı, muhalif. dead tired bitkin, yorgun. dead water durgun su ; dümen suyu. dead weight geminin darası. come to a dead stop tamamen durmak. the dead ,(çoğ). ölüler. the dead of night gece karanlığı. the dead of winter kışın ortası. deadness (i). hissizlik, duygusuzluk.
{{ votes*1 }}

Örnek cümleler : dead

Genel

Do you remember the first time you saw a dead body?

İlk kez bir ceset gördüğün zamanı hatırlıyor musun?
Game Of Thrones
Genel

Thanks to you, the false king Stannis Baratheon is dead.

Sana teşekkürler, sahte kral Stannis Baratheon öldü.
Game Of Thrones
Genel

Jon Snow is dead. Who killed him?

Jon Snow öldü. Kim öldürdü onu?
Game Of Thrones
dead ile başlayan kelimeler
dead and gone ölüp gitmiş
dead beat çok yorgun
dead body kadavra
dead calm sütliman
dead end çıkmaz sokak
dead eye boğata
dead heat berabere biten yarış
dead letter geçerliliği kalmamış kanun
dead line ölü hat
dead load ölü yük
dead nettle ısırganotu
dead of night gece yarısı
dead reckoning parekete hesabı
dead set arka ayakları üzerine kalkma
dead shot keskin nişancı
dead silence tam sessizlik
dead space ölü bosluk
dead stock tarım makineleri
dead weight net ağırlık
dead wood kuru dallar
Favorilerim
    Geçmiş
    • dead

      İngilizce - Türkçe