×
İngilizce Türkçe
decided (s). kesin, kati, şüphesiz; kararlaştırılmış, mukarrer, muhakkak; sebatkar, inatçı. decidedly (z). kesinlikle, katiyetle.
{{ votes*1 }}
decided ile başlayan kelimeler
decidedly karalı bir şekilde
Favorilerim
    Geçmiş
    • decided

      İngilizce - Türkçe