×
İngilizce Türkçe
Aradığınız kelime bulunamadı. Lütfen kontrol edip tekrar deneyiniz.
{{ votes*1 }}
det ile başlayan kelimeler
detach (f). ayırmak, çözmek, çıkarmak, koparmak, sökmek; çıkmak, kopmak, ayrılmak. detachable (s). çıkarılabilir, yerinden sökülebilir d
detachable sökülebilir
detache ayırmak
detached ayrı
detached house müstakil ev
detachedly ayrı
detachment ayırma
detail (i)., (f)., (çoğ). teferruat, ayrıntılar; tafsilât; ayrıntılı plan; (ask). müfreze, hususi bir işe ayrılan asker takımı; (f). tafs
detailed ayrıntılı
detailing ayrıntılandır
details ayrıntılar
detain (f). alıkoymak; engellemek, mani olmak, durdurmak; geciktirmek; gözaltma almak. detainment (i). engelleme, alıkoyma; geciktirme.
detainee tutuklu
detainer (i)., (huk). başkasının malına alıkoyma; mevkufiyetin uzatılması emri.
detect (f). meydana çıkarmak; keşfetmek, sezmek, tutmak. detectable (s). keşfi mümkün. detection (i). keşif, meydana ,çıkarma, bulma.
detectable ortaya çıkarılabilir
detected sapta(mak)
detection bulma
detection limit bulma siniri
detective (i)., (s). dedektif, polis hafiyesi, sivil polis; (s). dedektiflikle ilgili. private detective özel dedektif. detective story pol
Favorilerim
    Geçmiş