×
İngilizce Türkçe
double (i)., (s)., (z). iki kat, çift, iki misli;eş, aynı; kat; hile, oyun; tiyatro, (sin). dublör; briç kontr; (s). iki kat, iki kere, iki misli; çift; bükülmüş, katlı; iki kişilik; iki yüzlü; (müz). bir oktav daha alçak ses veren; (z). çift çift, iki kat, iki misli. doubleacting (s). iki taraflı çalışan, iki misli tesiri olan. double agent iki taraflı çalışan casus. doublebanked (s)., den kürekçileri çift çift oturan, iki sıra kürekçisi olan (gemi, kayık). double bass kontrbas. double bed iki kişilik karyola veya yatak. double boiler benmari. double bottom den. çifte karina doublebreasted (s). kruvaze (ceket), çift düğmeli. double check (f). tekrar kontrol etmek, çifte kontrol yapmak, emniyet tedbiri olarak tekrar gözden geçirmek. double chinned çifte gerdanlı, katmerli gerdanı olan. doublecross (f)., (i)., (argo). verdiği sözden dönerek aldatmak; aldatmak, kazık atmak; (i). aldatma, kazık atma. doubledate (f). iki çiftin birlikte gezmesi. doubledealer (i). iki yüzlü kimse, dolandırıcı, sahtekar kimse. doubledecker (i). iki katlı otobüs veya yatak; den su hattının üzerinde iki güvertesi bulunan gemi. doubleedged (s). iki tarafı keskin; hem lehte hem aleyhte olan. doubleended (s). iki ucu bir olan. doubleender (i). iki yönde aynı kolaylıkla gidebilen lokomotif veya gemi. double, entendre (i)., (Fr). iki tarafa çekilebilecek söz, lastikli söz. double entry muhasebede her işlemi iki defa gösteren defter tutma usulu. double exposure foto (yanlışlıkla) bir negatifte çekilen iki ayrı poz. doublefaced (s): iki yüzlü; iki taraflı (kumaş). double featuresin iki filim bir arada. doublehanded (s). iki eli olan, iki elli; hilekâr; iki elle kullanılmaya mahsus. doubleheaded (s). çift başlı. doubleheader (i). iki lokomotifle çekilen tren; iki takım arasında üst üste yapılan iki karşılaşma. double jeopardy (huk). aynı suçtan ikinci defa yargılama doublejointed (s)., (tıb). çok oynak mafsallı. doublepark (f). arabayı yolun ortasında bırakmak; kaldırıma paralel park etmiş bir arabanın yanına park etmek. doublequick (s)., (i)., (f). çok çabuk; (i). çabuk yürüyüş; (f). çok çabuk yürümek. doublereed (s)., (müz). çift dilli (obua ve zurna gibi). double room otelde çift yataklı oda. doubles (i)., tenis çiftler, dabıl doublespace (f). yazı makinasında çift aralıkla yazmak. double standard erkeklere kadınlardan daha fazla serbestlik tanıyan toplum kuralı double star. (astr). yan yana duran ve tek yıldız olarak görünen iki yıldız dou ble take bir durumun veya şakanın anlamını sonradan kavrama. double talk lastikli söz, çeşitli anlamlar verilebilecek söz; aslında hiçbir anlamı olmayan kelimeler uydurarak konuşma. doubletime (f). hızlı yürümek. double time hızlı yürüyüş; fazla çalışılan saatler için yapılan iki misli ödeme. doubleton (i)., briç ikili, çift kağıt. double tongue (f)., (müz). üflemeli müzik aleti kullanırken çabuk çalmak için dili diş ve damak arasında hızla oynatmak. doubletongued (s).özü sözü bir olmayan, hilekâr, murai doub letree (i). çift atlı arabada terazi. see double çift görmek sleep double bir yatakta iki kişi yatmak.
double (f). iki misli yapmak; iki ile çarpmak; bukmek, iki kat yapmak; sıkmak (yumruk); iki mislini ihtiva etmek, iki misli kıymeti olmak; bir burunu dolaşmak (gemi); (müz).bir oktav daha yüksek veya daha alçak ses vermek; iki misli olmak; aynı yoldan geri dönmek; bükülmek, katlanmak; tiyatro aynı piyeste iki rol almak; for ile dublorluk etmek; briç kontr yapmak double up eğilmek, vu cudunu kıvırmak, iki buklum etmek veya olmak, bukülmek; (A.B.D.)., (k.dili). paylaşmak doubling i iki kat etme veya olma
{{ votes*1 }}
double ile başlayan kelimeler
double acting iki yönlü çalışan
double action iki yönlü çalışan
double bass kontrabas
double beam spectrophotometer çift vuruşlu spektrofotometre
double bed iki kişilik yatak
double boiler iki katlı tencere
double bottom çift dip
double breasted kruvaze
double check çifte kontrol
double chin çifte gerdan
double click çift tıklat
double cross aldatmak
double date iki çiftin birlikte buluşması
double dealer dolandırıcı
double decker çift katlı otobüs
double dutch anlaşılmaz dil
double entry çift taraflı kayıt
double faced iki yüzlü
double for -in dublörlüğünü yapmak
double headed çift başlı
Favorilerim
    Geçmiş
    • double

      İngilizce - Türkçe