×
İngilizce Türkçe
father (f). babası olmak; vücuda getirmek, icat etmek; oğul olarak kabul etmek; abaca davranmak. father on isnat etmek,atfetmek, yüklemek (bir kitabı, bir yazara).
father (i). baba, peder; ata, cet, soy, icat eden kimse, bani, pir; (b.h). Cenabı Hak, Allah; (kil)., (b.h). papaz; (çoğ). büyükler, ihtiyarlar. father confessor günah çıkaran papaz. fatherinlaw (i). kayınpeder. father of lies şeytan. Holy Father Papa. the Church Fathers Hıristiyanlığın ilk asırlarındaki dinî metinleri kaleme alan yazarlar. fatherhood (i). babalık sıfatı, babalık. fatherless (s). babasız, yetim. fatherliness (i). babacan tavırlar. fatherly (s)., (z). baba gibi, babacan.
{{ votes*1 }}

Örnek cümleler : father

Deyim

The sins of the fathers are visited upon the children.

Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.
father ile başlayan kelimeler
father christmas noel baba
father in law kayınpeder
father`s day babalar günü
fatherhood babalık
father-in-law kayınpeder
fatherland (i). anavatan, yurt.
fatherless babasız
fatherliness babacanlık
fatherly babacan
Favorilerim
    Geçmiş
    • father

      İngilizce - Türkçe