×
İngilizce Türkçe
forget (f). (got, gotten, getting) unutmak, hatırından çıkarmak, hatırlayamamak; ihmal etmek. forget oneself diğerkâmlık etmek, kendini düşünmemek; kendini unutmak, kendinden geçmek; düşünceye dalmak. forget about a thing bir şeyi büsbütün unutmak. forgettable (s). unutulabilir.
{{ votes*1 }}
forget ile başlayan kelimeler
forget it unutun
forget me not unutma beni (çiçek)
forgetful (s). unutkan, ihmalci; savsak, dikkatsiz. forgetfully (z). unutkanlıkla. forgetfulness (i). unutkanlık, ihmal.
forgetfulness unutkanlık
forgetmenot (i). unutmabeni, (bot). Myosotis palustris.
forget-me-not unutma beni (çiçek)
forgettable unutulabilir
forgetting unutma
Favorilerim
    Geçmiş
    • forget

      İngilizce - Türkçe