×
İngilizce Türkçe
forget (f). (got, gotten, getting) unutmak, hatırından çıkarmak, hatırlayamamak; ihmal etmek. forget oneself diğerkâmlık etmek, kendini düşünmemek; kendini unutmak, kendinden geçmek; düşünceye dalmak. forget about a thing bir şeyi büsbütün unutmak. forgettable (s). unutulabilir.
{{ votes*1 }}
Favorilerim
    Geçmiş
    • forget

      İngilizce - Türkçe