×
İngilizce Türkçe
goat i. keçi, teke; astr. Oğlak burcu; argo şakaya hedef olan kimse; zampara. goatherd i. keçi çobanı. get one's goat argo bir kiınsenin sinirine dokunmak, kızdırmak. the sheep and the goats iyiler ve kötüler. striped goatfish barbunya, zool. Muslus barbatus. Syrian goat küpeli keçi. wild goat yaban keçisi,(zool).Coprahircus, goaty (s).keçi gibi,kaba, pis,goatishly (z) kaba bir şekilde, pis olarak goatishness (I), kabalık, pislik, zorbalık.
{{ votes*1 }}
goat ile başlayan kelimeler
goatee (i.) sivri sakal, keçi sakalı, yalnız çenede olan sakal .
goatherd keçi çobanı
goatish keçi gibi
goatsbeard (i.) teke sakalı, (bot.) Tragopogon pratensis .
goatskin (i.) keçi postu .
goatsucker (i.) çobanaldatan, keçisağan, (zool.) Caprimulgus europaeus .
Favorilerim
    Geçmiş
    • goat

      İngilizce - Türkçe