×
İngilizce Türkçe
great (s.), (z.), büyük, kocaman, iri, cüsseli, azametli; çok, sayıca çok, külliyetli; uzun, sürekli; fazla; önemli; yüksek, meşhur; asil; mahir, usta; fevkalade; (k.dili) mükemmel; (z.), (k.dili) çok iyi, yolunda. great with eski hamile. be great on (k.dili) doğru malumatı olmak; meraklı olmak. the great büyükler. greats (i.), (k.dili) gözde kimseler. Great Bear Büyük Ayı. Great Britain Büyük Britanya. great circle (coğr.) büyük daire. a great deal çok, pek çok. the Great Divide bir kıtayı bölen su hattı; büyük kriz; öIüm ile hayatm arasındaki hat. great friends iyi dostlar. great horned owl büyük bir baykuş, (zool.) Bubo virginianus. Great Lakes A.B.D. ile Kanada arasındaki göller topluluğu. great organ (müz.) büyük bir orgun en büyük ve pes sesli borular takımı. Great Plains A.B.D. ve Kanadanın Kayalık Dağları doğusundaki platoluk bölge. Great Scott! Allah Allah! great seal hükümetin, resmi mührü. great tit büyük baştankara, (zool.) Parus major. great toe ayak baş parmağı. a great walk er yürüyüş meraklısı. Great Wall of China Çin Seddi. great white heron büyük balıkçıl, (zool.) Ardea occidentalis; Egretta alba; Casmerodius albus. It would be great if ...olsa çok iyi olur. Iive to a great old age çok yaşlanmak. greatly (z.) çokça greatness (i.) büyüklük.
{{ votes*1 }}

Örnek cümleler : great

Genel

An old friend once told me something, that gave me great comfort: These violent delights have violent ends.

Eski bir dost bir defasında bana çok yardımı dokunan bir şey söylemişti: Şiddetle başlayan hazlar şiddetle son bulurlar.
Westworld
Genel

Still, a great victory.

Yine de müthiş bir zafer.
Game Of Thrones
Deyim

Great minds think alike.

Aklın yolu bir.
great ile başlayan kelimeler
Great Bear Arabacı takımyıldızı
great britain büyük britanya
great confusion mahşer
great crowd mahşer
great deal çok sey
great divide havzası
great grandfather büyük dede
great grandmother büyük büyükanne
great grandson torun oğlu
great many bin bir
great seal resmi mühür
great tit büyük baştankara
great uncle büyük amca
great wall çin seddi
great wall of china çin seddi
great white shark büyük beyaz köpekbalığı
Great! Harika!
greatcoat (i.) palto .
greaten büyütmek
greater büyük
Favorilerim
    Geçmiş
    • great

      İngilizce - Türkçe