×
İngilizce Türkçe
hospital i. hastane; eski darülaceze.
{{ votes*1 }}
hospital ile başlayan kelimeler
hospital attendant refakatçi
hospital care hastane bakimi
hospitaler i., İng. bazı Londra hastanelerinde baş rahip.
hospitality i. konukseverlik, misafirperverlik.
hospitalization hastaneye yatırma
hospitalize f. hastaneye yatırmak. hospitaliza'tion i. hastaneye yatırma; A.B.D hastane sigortası.
hospitalized hastanede yatan
hospitaller hastane rahibi
hospitals hastaneler
Favorilerim
    Geçmiş