×
İngilizce Türkçe
idol i. put, sanem; mabut; çok sevilen kimse veya şey; yanlış fikir.
{{ votes*1 }}
idol ile başlayan kelimeler
idolater i. putperest kimse; taparcasına seven kimse. idolatress i. putperest kadın. idolatrous s. putperestlik kabilinden. idolatrously
idolatrous taparcasına seven
idolatry puta tapma
idolize f. aşırı derecede sevmek, fig. tapmmak; putlaştlrmak.
Favorilerim
    Geçmiş
    • idol

      İngilizce - Türkçe