×
İngilizce Türkçe
inner s. içerideki, dahili, iç; ruhani; gizli, saklı. inner circle iç grup, en imtiyazlı danışman grubu. inner significance derin veya gizli mana. inner city şehrin merkezinde fakirlerin oturduğu mahalle. inner city s. şehrin iç mahallesine ait. inner space denizaltı uzamı; zihnin şuuraltı kısmı. inner voice müz. soprano ile baso arasındaki orta ses. the inner man insanın derunu, ruh, içyüz, vicdan; (şaka) mide, iştah. inner tube iç lastik. innermost s. en içerideki, en içteki.
{{ votes*1 }}

Örnek cümleler : inner

Genel

Sinners don't make demands, they make confessions.

Kafirler talepte bulunamaz, itiraf ederler.
Game Of Thrones
inner ile başlayan kelimeler
inner city şehrin merkezinde yoksulların oturduğu mahalle
inner diameter iç çap
inner ear iç kulak
inner life manevi yaşantı
inner man ruh
inner tube iç lastik
innerly için için
innermost en içerdeki
innervate sinir sistemine bağlamak
innervate , innerve f. sinirlerini kuvvetlendirmek; metanet ve cesaret vermek; canlandırmak.
innervation sinirle donatma
Favorilerim
    Geçmiş
    • inner

      İngilizce - Türkçe