×
İngilizce Türkçe
mother i., f. anne, ana, valide; analık; baş rahibeye verilen unvan; f. annesi olmak, annelik etmek; evlât edinmek. mother country anayurt, anavatan, memleket.Mother's Day Anneler Günü. mother earth toprak ana; zemin, yer. mother lode mad zengin maden daman, ana damar. mother love ana sevgisi. mother tongue anadili. mother wit sağduyu.
mother i. sirke tortusu.
{{ votes*1 }}

Örnek cümleler : mother

Genel

Your mother is a brilliant woman, you know that?

Annen mükemmel bir kadın, biliyorsun değil mi?
Game Of Thrones
Deyim

Don’t try to teach your grandmother to suck eggs.

Tarhuncuya tarhun satılmaz.
mother ile başlayan kelimeler
mother and daughter ana kız
mother and son ana oğul
mother board ana kart
mother in law kayınvalide
mother lode ana damar
mother love anne sevgisi
mother of pearl sedef
mother tongue anadil
Mother`s Day Anneler günü
motherboard bilg. ana levha
mothercarey'schicken fırtınaa kırlangıcı, zool. Procellaria pelagica.
motherhood i. anallk, validelik; analar.
mothering annelik etme
motherinlaw i. kayınvalide, kaynana.
mother-in-law kayınvalide
motherinsl i. annelik etme.
motherland vatan
motherless s. anasız, öksüz.
motherlike ana gibi,ana yerinde.
motherly s. ana gibi; anaya yakışır.
Favorilerim
    Geçmiş
    • mother

      İngilizce - Türkçe