×
İngilizce Türkçe
pill i., f. hap; hazım ve tahammülü güç bir şey;( argo) çekilmez kimse. the pill doğum kontrol hapı. a bitter pill yenilir yutulur olmayan bir şey, kabulü güç iş.
{{ votes*1 }}

Örnek cümleler : pill

Deyim

Spill the beans

Baklayı ağzından çıkarmak
pill ile başlayan kelimeler
pill bottle ilaç sisesi
pill bug tespihböceği
pillage i., f. yağma, çapulculuk, talan; çapul malı, ganimet; f. talan etmek, yağma etmek, soymak, ganimet olarak almak.
pillager yagmacı
pillaging talan ederek
pillar i., f. direk, sütun; dikme, dik meye benzer şey; f. sütunlarla tutmak veya süslemek .pillar box ing posta kutusu. Pillars of He
pillar drill sütunlu matkap
pillared direkli
pillbox i. hap kutusu; ask. küçük istihkam.
pillion i. at binicisinin arkasında ikinci bir biniciye mahsus yastık; motosikletlerde buna benzer yer.
pillory i., f. eskiden kullanılan ve boyun ve kolları geçirmeye mahsus delikleri olan suçluları teşhir aleti; f. bu alete bağlayarak teşh
pillow i., f. yastık; yastık gibi herhangi bir şey; den. cıvadra ıskaçası; f. yastığa yatırmak; altına yastık koymak. pillow block mak.
pillow fight yastık kavgası
pillowcase i. yastık yüzü.
pillowslip yastık kılıfı
pillowy yastık gibi
Favorilerim
    Geçmiş
    • pill

      İngilizce - Türkçe