×
İngilizce Türkçe
prof i., k.dili profesör.
{{ votes*1 }}
prof ile başlayan kelimeler
profanation i. hürmetsizce kullanma, kutsiyetini bozma.
profane f., s. bulaştırmak, pisletmek, kirletmek; hürmetsizce kullanmak: kötüye kullanmak, suiistimal etmek; s. kâfir, zındık; adi, bay
profanity i. sözle hürmetsizlik, ağız bozukluğu, küfür.
profess f. itiraf etmek, açıkça söylemek; iddia etmek, savlamak, taslamak; (inancını) ikrar etmek.
professed s. iddia edilen, savlanan; açıklanmış, alenen itiraf edilmiş; sözde.
professedly z. iddiaya göre; sözde.
professing açiklayarak
profession i. diploma gerektiren meslek; meslek, sanat, iş kolu; iddia; itiraf; söz; inancın açıklanması.
professional s., i. mesleğe ait, mesleki; ustalıklı; meslek sahibi olan; profesyonel; i. profesyonel kimse. profession- ally z. meslek bak
professional occupation profesyonel uğraş(lar)
professionalism i. profesyonellik.
professionally profesyonel olarak
professionals profesyoneller
professor i. ordinaryüs profesör; sözlerle açıklayan veya iddia eden kimse. professorship i. ordinaryüs profesörlük; profesörlük.
professorial s. profesöre ait. professorially z. profesörce.
professoriate profesörlük
professorship kürsü
proffer f., i. arzetmek, teklif etmek, önermek; i. teklif, önerme.
proficiency i. ehliyet, maharet, beceriklilik, ustalık.
proficient s., i. ehliyetli, mahir, usta; i. uzman, mütehassıs. proficiently z. maharetle, ustalıkla.
Favorilerim
    Geçmiş
    • prof

      İngilizce - Türkçe