×
İngilizce Türkçe
quiet s. sessiz, sakin; hareketsiz, rahat, asude; nazik, yumuşak huylu, tatil, uslu; gösterişsiz, yumuşak. quietly z. yavaşça, sessizce, hareketsizce. quietness i. sessizlik, sükut, telaşsızlık, sükunet, rahat, asayiş.
quiet f. susturmak; kandırmak, yatıştırmak. quiet down susmak, yatışmak, sakinleşmek.
quiet i. rahat, huzur, asayiş, sessizlik, sükut, hareketsizlik.
{{ votes*1 }}
quiet ile başlayan kelimeler
quiet down susmak
quieten (down ile)
quieter sessiz
quietest en sessiz
quietism i. akıl ve iradenin dünyevi olaylara tamamen ilgisiz kalarak yalnız Tanrı düşüncesine daldığı dinsel bir mistisizm şekli; gönül v
quietly sessizce
quietness sessizlik
quietude i. gonül rahatlığı, sükunet.
quietus i. susturma, bastırma; öldürücü darbe; hesabın ödenip kapanması. give one his quletus birini kovup susturmak veya öldürmek.
Favorilerim
    Geçmiş
    • quiet

      İngilizce - Türkçe