×
İngilizce Türkçe
sc kıs. small capitals.
sc kıs. scene, science, scruple, sculpsit.
sc kıs. South Carolina.
sc kıs. Scotch.
{{ votes*1 }}
sc ile başlayan kelimeler
scab i., f. (-bed, -bing) yara kabuğu; koyun uyuzu; bitki yapraklarına musallat olan bir hastalık; k.dili greve katılmayan veya grevc
scabbard i. kılıç kını.
scabby s. yara gibi kabuk kabuk olan; uyuzlu (koyun). scabbiness i. kabukluluk; uyuz.
scabies i., tıb. uyuz illeti. scabious s. uyuzlu, kaşıntılı; bot. uyuz otu tipinde.
scabious uyuz
scabious , scabiosa i. uyuz otu, bot. Scabiosa arvensis. field scabious misk çiçeği, bot. Knautia arvensis.
scabrous s. kabuk bağlamış, pul pul; pürtüklü, sert; düğümlü, çapraşık, idare edilmesi güç; açık saçık. scabrously z. pürtüklü olarak; ç
scad i. istavrit balığı, zool. Trachurus trachurus.
scaffold i., f. yapı iskelesi; darağacı platformu: f. yapı iskelesi kurmak. scaffolding i. yapı iskelesine mahsus kereste; yapı iskelesi.
scaffolding yapı iskelesi malzemesi
scagliola i. alçıdan yapılmış mermer taklidi.
scalability ölçeklenirlik
scalable tırmanılır
scalage i. çekme payı.
scalar s., i., mat. rakamlarla ifade edilebilen, yönsüz (nicelik).
scalawag i., k.dili haylaz kimse, ciğeri beş para etmez adam.
scald bak. skald.
scalding haşlayarak
scale i., f. balık pulu; balık puluna benzer kabuk; herhangi bir şeyin pul gibi kabaran parçası; bot. pul; kazanda tutan kefeki taşı; f.
scale armour zırhlı elbise
Favorilerim
    Geçmiş
    • sc

      İngilizce - Türkçe