×
İngilizce Türkçe
them (zam.) onları, onlara.
{{ votes*1 }}

Örnek cümleler : them

Genel

Do any of them talk to you?

Seninle onlardan konuşan oldu mu?
Genel

Do you hear them talking?

Konuştuklarını duyuyor musun?
Game Of Thrones
Genel

Many of the former slaves feel that Daenerys has abandoned them.

Eski kölelerin birçoğu, Daenerys'in onları terk ettiğini düşünüyor.
Game Of Thrones
Genel

Tell them to settle down!

Yerleşmelerini söyle!
Game Of Thrones
Genel

Stay here. I'll lure them away.

Burada kal, ben akıllarını çelerim.
Game Of Thrones
Genel

He gave them the very land on which they reaved and raped and murdered.

Onlara daha önce yağmaladıkları tecavüz ettikleri ve katlettikleri toprakları verdi.
Game Of Thrones
Genel

The material theme is only available in Android 5.0 and above.

Materyal teması yalnızca Android 5.0 ve üstü sürümlerde kullanılabilir.
Deyim

If you can’t beat them, join them.

Yenemiyorsan onlara katıl. Bükemediğin eli öp, başına koy.
them ile başlayan kelimeler
thematic (s.) bir konuya ait; (dilb.) köke ait; (müz.) esas makama ait.
theme (i.) mevzu, konu, madde, tem, tema; öğrenciye verilen yazı ödevi; (dilb.) kök, gövde; (müz.) tema; (tar.) Bizans imparatorluğund
theme song tanıtım müziği
themselves (zam.) kendileri, kendilerini, kendilerine, kendilerinde.
Favorilerim
    Geçmiş
    • them

      İngilizce - Türkçe