×
İngilizce Türkçe
tooth i. (çoğ. teeth) f. diş; diş gibi çıkıntı, diş şeklinde şey; diş gibi kesen şey; belirli bir yemeğe olan aşırı düşkünlük; çoğ. keskin ve içine işleyen şey; f diş diş etmek, kenarına diş yapmak. armed to the teeth baştan tırnağa kadar silâhlı. a bone in his teeth gemi giderken önünde meydana gelen su fışkırması. by the skin of one's teeth ancak, güçbelâ. cast it in his teeth yüzüne vurmak, yüzüne karşı söylemek. cut a tooth diş çıkarmak. fight tooth and nail çok şiddetli dövüşmek. get one's teeth into kendini vermek (işine). in the teeth of karşı karşıya. show one's teeth tehdit etmek. It set my teeth on edge Dişlerimi kamaştırdı. They put teeth in that law. Koydukları madde ile kuralın etkisini artırdılar. toothed s. dişli tooth'y s. dişlek.
{{ votes*1 }}
tooth ile başlayan kelimeler
tooth decay çürük
tooth doctor diş doktoru
toothache i. diş ağrısı.
toothbrush i. diş fırçası. tooth brush tree misvak agacı, bot. Salvadora persıca.
toothed dişli
toothed whale disli balina
toothless dişsiz
toothpaste i. diş macunu.
toothpick i. kürdan, diş karıştırıcı.
toothpowder i. diş tozu.
toothsome s. lezzetli, tadı güzel, iştah açıcı; hoş. toothsomely z. lezzetle; hoşça. toothsomeness i. lezzetlilik; hoşluk.
toothwort i. dişotugillerden herhangi bitki, bot. Dentaria; gizli otu, bot. Lathraea.
toothy dişlek
Favorilerim
    Geçmiş
    • tooth

      İngilizce - Türkçe