×
İngilizce Türkçe
use f., i. kullanmak: davranmak: alışmak: i. kullanma: kullanılır durumda olma; amaç; âdet; huk. kullanma, intifa hakkı. have no use for gereksememek; k.dili. aşağı görmek. have the use of kullanma hakkı olmak. make use of kullanmak out of use geçersiz, kullanılmayan. use bad language küfür etmek. use up tüketmek, harcamak.
{{ votes*1 }}

Örnek cümleler : use

Genel

Don Vito Corleone: Good. Cause a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.

Don Vito Corleone: İyi. Çünkü ailesiyle vakit geçirmeyen bir adam asla gerçek bir adam olamaz.
The Godfather
Genel

Luca Brasi: I'm going to leave you now because I know that you are busy on this, the day of your daughter's wedding.

Luca Brasi: Seni yanlız bırakacağım şimdi çünkü çok meşgulsün bugün kızının düğünü.
The Godfather
Genel

Don Vito Corleone: I'm gonna make him an offer he can't refuse.

Don Vito Corleone: Ona reddedemiyeceği bir teklifte bulunacağım.
The Godfather
Genel

Ser Davos, we have no cause to fight.

Sör Davos, savaşmak için bir sebebimiz yok.
Game Of Thrones
Genel

Our queen is not as popular in Meereen as she used to be.

Kraliçemiz Meereen'de eskisi kadar sevilen biri değil.
Game Of Thrones
Genel

I used to steal from people like you when I was a boy.

Ben küçük bir çocukken senin gibi yürüyen insanları soyardım.
Game Of Thrones
Genel

You may choose one of two containers to use in your projects.

Bu iki kutudan bir tanesini projenizde kullanmak için seçebilirsiniz.
Deyim

Those who live in glass houses shouldn’t throw stones.

Sırça köşkte oturan, komşusuna taş atmamalı.
Deyim

Men make houses, women make homes.

Yuvayı dişi kuş yapar.
use ile başlayan kelimeler
use up harcamak
useable kullanılır
used s. kullanılmış, eski. used to alışmış, alışık; eskiden... idi: leh. eskiden olduğu kadar. He used to come at eight Eskiden saat
used to alışkın
used up harcanmış
useful s. faydalı usefully z. faydalı olarak. usefulness i. fayda, kullanışlılık.
usefulness fayda
useless s. faydasız, yararsız, boş, nafile, abes. uselessly z. faydasızca. uselessness i. faydasızlık.
uselessly boşu boşuna
uselessness faydasızlık
user kullanıcı
user account kullanıcı hesabı
user files kullanıcı dosyaları
user friendly kullanımı kolay
user guide kullanıcı kılavuzu
user id kullanıcı kimliği
user interface kullanıcı arabirimi
user mode kullanıcı kipi
user name kullanıcı adı
user profile kullanıcı belgisi
Favorilerim
    Geçmiş
    • use

      İngilizce - Türkçe