×
İngilizce Türkçe
wash i., s. yıkama, yıkanma; çamaşır; deniz veya nehir suyunun çalkanmasından hasıl olan ses; dalga sesi, kürek palası veya gemi çarkının meydana getirdiği su akıntısı; dalgaların sahile attığı süprüntü; sulu mutfak artığı; ağıza güzel koku vermek için kullanılan sıvı; losyon; tuvalet suyu; güz. san. ince suluboya tabakası; kuru vadi; toprak aşınması; ince tabaka kaplama; s. yıkanabilir. This tray has a gold wash. Bu tepsi altın suyuna batırılmış.
wash f. yıkamak, ıslatmak; su ile silmek; yıkanmak, banyo yapmak; ince boya tabakası ile kaplamak, yaldızlamak; temizlemek; min. toprağı yıkayarak altın filizini ayırmak; yıkanmaya dayanmak (kumaş); hafif hafif çarpmak (dalga); aşınmak. wash away su ile sürüklemek veya sürüklenmek. wash boiler çamaşır kazanı. wash down yıkayıp temizlemek (güverte); su ile yutmayı kolaylaştırmak. wash off yıkayıp temizlemek. wash one's hands of a matter bir işten bıkıp elini çekmek. wash out içini yıkamak; yormak, bitirmek; feshetmek; vaz geçmek; ihtiyacı karşılayamamak; yağmur nedeniyle iptal etmek. wash up yıkanmak; İng., k.dili. bulaşık yıkamak. be washed up k.dili. silinmek, yıldızı sönmek. wash'able s. yıkanabilir.
{{ votes*1 }}

Örnek cümleler : wash

Deyim

White-wash

Örtbas etmek, temize çıkarmak, aklamak
wash ile başlayan kelimeler
wash away sürüklemek
wash dishes bulaşık yıkamak
wash down bol su ile yıkamak
wash off sürüklemek
wash out yıkayıp temizlemek
wash the dishes bulaşıkları yıkamak
wash up bulaşık yıkama
wash up dishes bulaşık yıkamak
washability yıkanabilirlik
washable yıkanır
wash-and-wear s. ütü istemez ve yıkanabilir.
washbasin lavabo
washbasin , washbowl i. lavabo.
washboard i. üstünde çamaşır yıkanan oluklu tahta; den. dalga girmesin diye kapının önüne veya güverteye konulan siper; girintili çıkıntı
washbowl lavabo
washcloth i. sabun bezi.
washday i. çamaşır günü.
washed yıkanmış
washed out solmuş
washedout s. solmuş, solgun, soluk; k.dili. çok yorgun, bitkin; batkın, müflis.
Favorilerim
    Geçmiş
    • wash

      İngilizce - Türkçe